THÔNG BÁO (Update 22/6/2020)

Xin chào mọi người, mình là Cục Bột Nhỏ đây. Tạm thời mình sẽ xóa tất cả bình luận xin gợi ý pass, do bình luận quá nhiều nên giờ mình không biết mình trả lời ai rồi và chưa trả lời ai @@ Cho nên ai chưa được trả lời thì bình luận dưới … Đọc tiếp THÔNG BÁO (Update 22/6/2020)

Pass

PASS AI GIẢI ĐƯỢC THÌ NGƯỜI NẤY TỰ XÀI, VUI LÒNG KHÔNG SHARE CHO NHAU, AI KHÔNG BIẾT GÌ THÌ NHẮN TIN CHO MÌNH, MÌNH SẼ HƯỚNG DẪN THÊM, TRÂN TRỌNG CẢM ƠN VÀ MONG MỌI NGƯỜI HỢP TÁC!!! KHÔNG RÕ TƯƠNG TƯ Từ chương 15 trở đi: Họ tên anh công không dấu không … Đọc tiếp Pass