THÔNG BÁO (Update 22/6/2020)

Xin chào mọi người, mình là Cục Bột Nhỏ đây. Tạm thời mình sẽ xóa tất cả bình luận xin gợi ý pass, do bình luận quá nhiều nên giờ mình không biết mình trả lời ai rồi và chưa trả lời ai @@ Cho nên ai chưa được trả lời thì bình luận dưới … Đọc tiếp THÔNG BÁO (Update 22/6/2020)