Tiểu Thần Tượng – Mnbvcxz

Tên truyện: Tiểu Thần TượngTên khác: Kim chủ lại yêu em một lần nữa/ Những năm tháng ấy làm mẹ nhỏ của bạn traiTác giả: MnbvcxzThể loại: ABO, vòng giải trí, phụ tử NTR cẩu huyết, mặt than máu S tổng tài công X mỹ mạo ngoan ngoãn thần tượng thụ, sinh tử sản nhũ, … Đọc tiếp Tiểu Thần Tượng – Mnbvcxz

Không Rõ Tương Tư – Cư Vô Trúc

Tên truyện: Không Rõ Tương Tư (Bất Giải Tương Tư)Tác giả: Cư Vô TrúcThể loại: đam mỹ cổ đại, cường thế lạnh lùng xà yêu ngàn năm công x ôn nhuận nho nhã nhân thê thụ, yêu x nhân, song tính sinh tử sản nhũ, có ngược ngọt, 1V1, tiên ma thần quái, huyền huyễn, … Đọc tiếp Không Rõ Tương Tư – Cư Vô Trúc